Av de 509 innlagte er 68 innlagt på intensivavdeling, og 29 personer får respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratet.

Mandag er det 47 innlagte pasienter med korona på Ahus. Av disse får sju intensivbehanlding, mens fem får respiratorbehandling.

Totalt har 117 personer dødd på sykehuset i løpet av pandemien.

I helseforetakene er det 276 personer som er innlagt i Helse sør-øst, 118 i Helse vest, 79 i Helse Midt-Norge og 36 i Helse nord.