Kjære alle dere som bor i Norge, kjære politikere, kunstnere, lobbyister, interesseforeninger, næringsinteresser, artister, kjendiser, jegere og alle dere som er OPINIONEN. Og dere siste er faktisk de viktigste. Kjære opinion! Dere er flest, dere kan bli hørt, vi kan høres hvis vi er mange nok som protesterer.

Se hva som skjer: Jegerne har politisk velsignelse til å utrydde våre ulver nå. Er du mot utryddelse av ulv i Norge? Da er det tid nå for å komme opp av sofaen og reagere. Nesten ingen er for at ulv skal utryddes, men det er ikke så mange som gidder å engasjere seg så veldig.

Nå MÅ du reagere; du og du og du. Bli en av dem som respekterer ville dyr og natur og som ikke klarer å sitte og se på at kritisk truede arter på randen av fullstendig utryddelse i en årrekke, nå faktisk skal utryddes fra Norge, denne vinteren. Ikke i nær framtid – nei, NÅ. Utrydningen er i gang, to ulver er drept i Våler og en i Rendalen, og flere skal det nok dessverre bli. 50 jegere og en innhegnet ulv. Tispa som ble drept i går lette etter sin drepte make, han var drept to dager før. Hun klarte å rømme fra innhegningen av flaggliner, men ble innringet igjen, og ble så skutt; utmattet av redsel, sorg og forfølgelse. Hun måtte gi tapt for en massiv overmakt. 50 menn mot en ulv. Hva hun hadde gjort? Ingenting, hun ble drept fordi hun var en ulv. Artsdiskriminering.

54 ulver til (i alt 57 ulver) kan drepes i løpet av vinteren. Myndighetene vil at jegerne skal kunne drepe 24 flere ulver enn vi faktisk har! Hvis ikke det er utrydding, så vet jeg ikke hva som er det. Skal vi ha nesehorn, tigre, løver, gauper, bjørner og ulver i verden? Vi må ta vare på våre rovdyr, det er det som er det anstendige, og det vi har forpliktet oss til. Hvis du også mener det, så må du heve din stemme nå, på vegne av alle de vergeløse, de stemmeløse. De fleste er for ulv i Norge. Likevel er vi bare en nokså liten gruppe som er veldig dedikerte og vier det meste av vår tid og ressurser på å verne om våre sterkt truede, plagede og forfulgte rovdyr. Ulvene trenger at flere viser at nok er nok. Dette går bare ikke an!

Tingretten (hovretten) i Sverige har sagt nei til jakt i grenserevirene inne i ulvesonen. Dette blir anket, men vi kan håpe. I skrivende stund er det uvisst hva Norge ved KLD kommer til å bestemme, men det er ikke mye håp om at ulvene reddes med SP og AP ved roret; de styrer rett mot stupet for våre rovdyr.

Fredete arter skal kun avlives unntaksvis; i Norge er det blitt regelen. Kan vi være bekjent av dette? I en tid med voldsomt naturtap over hele verden og med alt vi vet om hvordan klima-og naturkrisen henger sammen og forsterker hverandre gjensidig. Kan DU være bekjent av det? Har du anstendighet til å sitte passivt og se på at våre myndigheter setter troféjegere til å jakte for 1800 kr dagen og beholde ulvepelsen selv av våre siste ulver? Er vi i 1845 eller i 2022? Vi vet mer nå enn for 250 år siden.

Hvis du bryr deg og tilhører flertallet som vil ha rovdyr i Norge, så gjør noe nå. Skriv og ring til venner og bekjente i inn- og utland og spre informasjon om at ulv utryddes i Norge, skriv til EUs arts- og habitatdirektiv, til næringskomiteen på Stortinget, til Rovviltnemndene, til Miljødirektoratet, til Statsforvalterne, til regjeringen, til KLD, til politisk rådgiver Aleksander Øren Heen og til klimaminister Espen Barth Eide. Kontakt din egne kommune, si hva du mener i lokalavisa. Kontakt alle du kan komme på som kan ha innflytelse; influensere, idrettsutøvere, journalister, TV. Pøs på. Det er nå det gjelder.

Norges jeger- og fiskeforening styrer denne skuta, de har en tung hånd på rattet sammen med bondeorganisasjonene og skognæringen. Skal arter utryddes fra Norge på grunn av disse grupperingenes interesser? Meld deg inn i en rovdyrvernforening, skriv, ring, oppsøk revirer, gi viktig informasjon om jakt til rovdyrvernere som jobber aktivt ute i felt, gi en slant til arbeidet som gjøres for rovdyrene. Alle kan gjøre litt. La dette være din julegave til Norges natur. Bli med og kjempe mot utryddelse av rovdyr fra norsk natur.