Gå til sidens hovedinnhold

3.300 færre ansatte i varehandelen

Artikkelen er over 1 år gammel

Ytterligere 23.500 personer kom i jobb i løpet av fjoråret, og veksten var sterkest i Oslo. Men i varehandelen går kurven over antall ansatte nedover.

Diskusjonen om butikkdød og endring i forbruksvaner har vært et tema i lengre tid. Innen varehandelen var det 3.300 færre sysselsatte i fjerde kvartal 2019 enn på samme tid året før. Det innebærer en nedgang på 1 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

LES OGSÅ: Da Othilie (17) klikket på feil type banan i selvbetjeningskassen, ble hun nektet adgang til kjøpesenteret i tre måneder og risikerte å bli anmeldt for tyveri

Også forretningsmessig tjenesteyting og transport og lagring har færre folk – en nedgang på henholdsvis 1 og 0,5 prosent.

De næringene som fikk størst relativ framgang, var bergverksdrift og utvinning (8 prosent) og informasjon og kommunikasjon (5 prosent).

LES OGSÅ: Selvbetjente kasser provoserer: – Ikke vær gratis arbeidskraft

Jobbvekst totalt på 0,9 prosent

Les mer

Når kassadama blir borte

Antall sysselsatte i Oslo økte med 1,9 prosent i løpet av året, og den sterkeste jobbveksten i landet fant dermed sted i hovedstaden.

På landsbasis var det 23.500 personer som kom i jobb i løpet av denne perioden, noe som tilsvarer en vekst på 0,9 prosent.

I Oslo var det kvinner som sto for størsteparten av økningen. Det gjenspeiles i at kommunal sektor, hvor mange kvinner jobber, hadde den største veksten.

I tillegg til Oslo hadde også Akershus god vekst i sysselsettingen med en påplussing på 1,5 prosent.

Flere ledige stillinger

Samtidig viser en oversikt fra Finn at det ble lyst ut 242.000 stillinger i fjor, opp 3 prosent fra året før.

– Det er vekst og foreløpig gode utsikter for norsk økonomi. Tallene og veksten i 2019 er ikke ulik de mønstrene vi så ved forrige konjunkturtopp, så vår prognose er at utviklingen nå vil flate noe ut, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør for Finn jobb.

Veksten er solid i de råvaredrevne bransjene, viser oversikten. Maritim og offshore opplevde 51 prosents vekst i fjor sammenlignet med året før.

– Tallene fra 2019 viser at vi fremdeles har en økonomi som er råvaredrevet. Det fører til at bransjer som olje, gass, verftsindustri og fiskeri fortsetter veksten, sier Ringvold.

Ønsker seg digital kompetanse

Ellers etterspørres digital kompetanse i stadig sterkere grad. Offentlig sektor ønsker seg dette tre ganger så ofte som privat sektor.

– Det er en stor omstilling på gang i offentlig sektor, derav etterspørselen etter mer digital kompetanse. Dette har vi sett noen år nå, og det vil fortsatt etterspørres i årene som kommer, sier jobbanalytikeren fra Finn.

Flest i heltidsjobb i Rogaland og Oslo

Rogaland er fylket hvor flest menn jobber heltid (85 prosent), fulgt av Oslo (84 prosent), ifølge SSB. Oslo har samtidig den høyeste andelen av kvinner i heltidsstilling (74 prosent).

Geografisk er det stor forskjell mellom hvor mange menn versus hvor mange kvinner som jobber heltid. I Oslo er forskjellen på omtrent 10 prosentpoeng, mens det i Vest-Agder er 30 prosentpoeng som skiller.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken