Hensikten med bevilgningen er å trappe opp kampen mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører, som driver med menneskehandel eller grov kriminalitet, eller som ikke betaler skatter, avgifter eller lønn.

– Det er viktig at arbeidstakerne har gode og trygge arbeidsforhold. For virksomhetene er det helt avgjørende med rettferdige konkurransevilkår, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

– Det er fortsatt store utfordringer i utsatte bransjer knyttet til risiko for skader, useriøse arbeidsforhold og a-krim, sier hun.

I 2020-budsjettet får Arbeidstilsynet 6 millioner kroner som skal gå til å styrke oppfølgingen av utsatte næringer, bransjer og virksomheter og håndheving av regelverk.

 

Petroleumstilsynet far 6 millioner for å styrke den delen av tilsynets innsats som ikke kan refunderes av næringen.

Samtidig settes det av 8 millioner kroner til norsk deltakelse i det europeiske arbeidsmarkedsbyrået ELA, som det legges opp til at Norge skal delta i fra 2020. Midlene omfatter både kontingent for deltakelse i byrået, og en nasjonal ekspert fra Norge der. I tillegg kommer 2 millioner til Arbeidstilsynet for å følge opp ELA.

I tillegg vil regjeringen neste år bruke 3 millioner på etablering av et lavterskeltilbud i nemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 legges fram 7. oktober.