– Alle barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller hvor mye foreldrene tjener. Dessverre er det mange som faller fra, eller som aldri får delta i det hele tatt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding onsdag.

85 prosent av unge som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status, har deltatt i ungdomsidrett. Kun 61 prosent av dem som vokser opp i familier med lav status deltar. Også jenter med minoritetsbakgrunn og personer med funksjonsnedsettelse er mindre sannsynlig å delta, skriver departementet.

– Dette handler om å inkludere dem som trenger det mest. Det handler om å hindre utenforskap. At barn og unge deltar i idretten har stor betydning for den enkelte, men også for samfunnet, sier statsråden.

I år og neste år kan norske organisasjoner søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak gjennom den nye ordningen, som finansieres i samarbeid mellom staten og Obos, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, som tar imot søknader fra mai.