Siden lokalvalget for fire år siden har 258.500 personer i aldersgruppen 18–21 år fått stemmerett, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

I samme periode er antallet stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn økt fra 226.800 til 293.500. Antall stemmeberettigede utenlandske statsborgere har økt fra 313.000 i 2015 til 389.000 ved årets valg.

Utenlandske borgere og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn utgjør 16,2 prosent av alle stemmeberettigede i Norge. For fire år siden var denne andelen 13,4 prosent.

Utenlandske statsborgere med minst tre års botid i Norge kan delta i kommune- og fylkestingsvalg. For nordiske borgere er det tilstrekkelig at de har flyttet til Norge og er registrert i folkeregisteret innen manntallsregistreringen 30. juni.