Noen minutter over klokken 08.00 fyrte tradisjonen tro soldatene i det Blakerske Artillerikorps av salutten som åpnet 17. maifeiringen på Blaker Skanse.

På denne historiske dagen, 200 år etter at Norge fikk sin Grunnlov, var en soldat fra Värmland invitert til å saluttere med nordmennene.

Dette skal være første gang i Norgeshistorien en svensk soldat har saluttert for Norge.

Blaker-folket feirer for øvrig nasjonaldagen på historisk grunn. Blaker Skanse er som kjent et tidligere forsvarsanlegg.

Den ble tatt i bruk i 1683.

Skansen var i kamp med svenske styrker under den store nordiske krig i 1718. Under krigen i 1808 var den inntatt av en svensk avdeling under grev Mörner fra 17. til 19. april. Det var under retretten fra Blaker skanse at Mörner og hans menn gikk rett i et norsk bakhold ved Toverud.

I tillegg til salutten ble som alltid det norske flagget heist, og Blaker skolekorps spilte nasjonalsangen.

Etter markeringen inviterte Blaker Skanses Venner til frokost i Kommandantboligen.

Senere på dagen samlet barn og voksne seg til hyggelig markering på skansen.