Programmet for 17. mai-feiringen i Skedsmo

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fellesprogram for Skjetten-området

08:00   Flaggheising ved tilsynsvakt og FAU

09:00  Kiosksalget starter på Skjetten skole.

09:15 Elevene møter i skolegården på Skjetten skole. Korpset spiller. 

09:30   Fellessamling i skolegården på Skjetten skole. Velkommen ved FAU-leder på Gjellerås.

 • Korpsene spiller. Allsang ”Norge i rødt hvitt og blått”.

09:45  Avmarsj for fellestoget.
10:30 Toget ankommer Skjetten.
 

Rekkefølge i toget:

 1. Politiet
 2. Strømmen og Skjetten skolekorps- hovedkorpset
 3. Stav skole
 4. Gjellerås skole
 5. Strømmen og Skjetten skolekorps- rekruttkorpset
 6. Sjetten skole
 7. Strømmen og Skjetten skolekorps- aspirantkorpset
 8. Barnehagene.

Toget følger denne ruta:

Skjettenveien til Kasjotten, ned Nordbyveien nesten til til rødt stabbur. Til venstre inn gangvei i Nordbyveien og ut til kanten mot Karisveien ved hus nr. 125. Følger gangvei  til  Grendehuset i Karisveien rett opp Karisveien til Gjellerås skole. Her stopper Gjellerås.

Politi og Skjetten fortsetter gangveien videre opp til Stav, gjennom Grinda og Skjettenveien tilbake til Skjetten skole.

Gjellerås skole

08:00 Flaggheising ved tilsynsvakt og FAU.

09:15 Elevene møter i skolegården på Skjetten skole. 

09:30 Fellessamling i skolegården på Skjetten skole.

 • Velkommen ved FAU-leder  på Gjellerås skole
 • Tale for dagen ved elev fra Gjellerås skole.
 • Korpsene spiller. Allsang ”Norge i rødt, hvitt og blått”, ja vi elsker.

09:45: Avmarsj for fellestoget.

10:30 Toget ankommer Gjellerås skole.

 • Utdeling av is
 • Kiosksalg
 • Underholdning av 4. trinnet.

ca 13:00 Arrangementet avsluttes.

Stav skole

08:00 Frokost for avgangselevene i samlingssalen.

Etter dette: Se fellesprogrammet for Skjetten-området.

Skjetten skole

08:00 Flaggheising ved tilsynsvakt og FAU.

09:15 Elevene møter i skolegården på Skjetten skole. 

09:30 Fellessamling i skolegården på Skjetten skole.

 • Velkommen ved FAU-leder  på Gjellerås skole.
 • Korpsene spiller. Allsang ”Norge i rødt, hvitt og blått”", Ja vi elsker".

09:45: Avmarsj for fellestoget.

10:30 Toget ankommer Skjetten skole.

 • Utdeling av is
 • Kiosksalg
 • Underholdning av 4. trinnet.

ca 13:00 Arrangementet avsluttes.

Fellesprogram for Strømmen

08:00 Flaggheising ved speiderne. 
08:30 Bekransning av bautaen ved Strømmen kirke v/ Lions Club, Strømmen. Tale for dagen. Sentrumkirken Brass spiller. 
09:30 Gudstjeneste i Strømmen kirke ved kantor Eli Stange Synnes og sokneprest Anne Dalen. Sentrumskirken Brass spiller.
11:45 Frammøte på Sagdalen skole for elever fra Frydenlund, Sagdalen, Bråtejordet skole og barnehagene. Oppstilling i henhold til oversikt.

 • Velkommen v/rektor Toril Wangen Hexeberg. Elev ved Frydenlund ungdomsskole presenterer skolens nye fane.
 • Tale for dagen v/elevrådsleder Oda Høyensvoll Fauske og nestleder Herman Schultz Larsen på Sagdalen skole 
 • Allsang og korpsspill: ”Norge i rødt, hvitt og blått”.
 • Underholdning ved 5. trinn 
 • Tale for dagen v/elevrådsleder Tor Sigurd Dahlen, Bråtejordet skole
 • Allsang og korpsspill: ”Ja, vi elsker”, tre vers. 

12:15 Avmarsj fra Sagdalen skole.  

Toget går Skolegata – Strømsveien – Kirkealleen – Gamle Strømsvei om Stalsberg Bo- og Behandlingssenter (fellessang med korpsspill: ”Norge i rødt, hvitt og blått”) – Kastellveien – Ekraveien – Stalsberggata – Lerdalsgata – Strømsveien – Skolegata – tilbake til Sagdalen skole.


13:00 17. mai-konsert ved Sentrumkirken Brass. Foreldrene på 5. trinn selger kaffe og kaker, og arrangerer leker for barna. 

ca 15:00 Arrangementet på Sagdalen skole avsluttes.

Eget opplegg på Frydenlund skole for skolens elever med familie. 

Bråtejordet skole

10:30 Frokost for avgangselevene i samlingssalen på Sagdalen skole.

Asak skole

08:00 Flaggheising på Asak skole v/rektor og leder for 17. mail komiteen. Skedsmo skolekorps spiller.
09:00 Toget går fra Asak skole opp Veslefjellet og ned Branderudveien. Bevertning starter. Skedsmo skolekorps spiller. Toget stopper ved amfiet på Asak skole.
09:45 Det ønskes velkommen v/leder av 17. mai komiteen. Allsang og Skedsmo skolekorps spiller. Korpset takkes av. Underholdning ved 1 – 4 trinn. Tale for dagen ved 7. trinn. Kåring av årets 17. mai rop og premiering av beste klasse.
10:30 Åpning av leker, hesteskokast og loddsalg.
11:30 Kåring av årets ildsjel. Underholdning av elever. Over Enga synger.
12:30 Utdeling av premier fra loddsalg. Premiering av vinnerne i hesteskokasting.
13:00 Det offisielle programmet avsluttes.

Fellesprogram for Skedsmokorset

10:40 Frammøte og oppstilling for 17. maitoget på Skedsmo Stadion.
11:00 Velkommen ved 17. maikomiteen. 

 • Felles sang. "Ja, vi elsker" og "Norge i rødt, hvitt og blått". Dirigent for korpsene på stadion vil være Hilde Møller. 

11:15 Avmarsj for fellestoget. 
Togrute: 
Skedsmo stadion – Steinbråteveien – Presthagaveien – Huseby Gård – Skedsmotun - Trondheimsveien

Toget deles etter Skedsmotun. Brånås fortsetter rett fram ved Håkensen Maskin, de tre andre går Trondheimsveien til rundkjøringa ved Circle K der de så går hver sin retning.

17. maitoget er et barnetog. Vi ber derfor om at foreldrene ikke går i toget, men deltar ved å heie til togdeltakerne fra sidelinja. 

Etter at toget har delt seg kan de som ønsker gå etter barnetoget til hver enkelt skole. 

Korps og togoppsett: 

 1. Vardeåsen skole med Tut og Blæs. 
 2. Sten-Tærud skole med Skedsmo skolekorps aspirant- og juniorkorps.
 3. Åsenhagen med Skedsmo Janitsjarorkester.
 4. Brånås skole med Skedsmo Skolekorps' hovedkorps

Innbyrdes rekkefølge for hver skole: 7. trinn med flaggborg,1.,2.,3.,4.,5.,6. trinn., barnehagene.

Brånås skole

08:00 Flaggheising.10:40 Frammøte og oppstilling for 17. mai toget på Skedsmo Stadion.12:00 Toget ankommer Brånås skole med korpset.

 • Utdeling av is til barna i toget.

12:15 Arrangementet begynner.

 • Velkommen ved 17. mai kommiteen
 • Tale for dagen ved elevrådet.
 • Underholdning ved 2. trinn.
 • Leker og loddsalg.
 • Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe.

14:00 Loddtrekning.14:15 Arrangementet avsluttes. Alle oppfordres til å ta med bord og stoler og mynter til lodd. Betal gjerne med Vipps.

Sten-Tærud skole

08:00 Flaggheising.10:40 Frammøte og oppstilling på Skedsmo Stadion.11:00 Det ønskes velkommen.11:15 Avmarsj. Se fellesprogrammet for togruten. Toget deles etter Skedsmotun og går så til hver sin skole (ved Håkensen Maskin og Circle K).12:00 Toget ankommer Sten-Tærud skole med Skedsmo Skolekorps’ aspirant- og juniorkorps  

 • Velkommen ved 17. mai komiteen. 
 • Korpset spiller.
 • Tale for dagen
 • Leker og loddsalg.
 • Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe.

13:30 Loddtrekning.14:00 Arrangementet avsluttes. Ta med bord og stoler!

Tæruddalen skole

09:00 17. mai frokost i sambrukssalen for 10. trinn.

Vardeåsen skole

10:15 Tut og Blæs avmarsj fra Vardeåsen nærmiljøsenter til Skedsmo stadion.
10:40 Frammøte og oppstilling for 17. maitoget på Skedsmo Stadion.
11:00 Velkommen ved 17. maikomiteen.

 • Korpsene spiller sammen ”Ja, vi elsker” og ”Norge i rødt, hvitt og blått”.

11:15 Avmarsj for fellestoget.
12:15 Toget ankommer Vardeåsen nærmiljøsenter, og arrangementet starter. 

 • Elevene underholder.
 • Leker.
 • Lotteri.
 • Salg av kaker, brus, kaffe.

13:00 Konsert ved Tut & Blæs. 
14:30 Arrangementet avsluttes. 

Alle oppfordres til å ta med bord og stoler.

Åsenhagen skole

08:00 Flaggheising.10:40 Oppmøte på Skedsmo stadion.11:00 Velkommen ved 17. mai komiteen.11:15 Avmarsj fellestog.12:00 Toget ankommer skolen. Korpset spiller.12:10 Taler, servering, konkurranser, leker og loddsalg.14:30 Arrangementet avsluttes. Ta med bord og stoler. Velkommen.

Fellesprogram for skolene i Lillestrøm

09:45 Elevene ved Volla skole samles på skolen. Byorkesteret spiller.

09:30 Elevene ved Vigernes skole samles på skolen. Lillestrøm skolekorps spiller.

09:55 Elevene ved Kjellervolla har avmarsj fra skolen. Møter Kjeller ved Volla barnehage og Volla skole i krysset Parkalleen / Brandvoldgata. Kjellervolla følger etter Kjeller i toget.

09:40 Elevene ved Kjeller skole samles ved Volla barnehage. Lillestrøm skolekorps junior og aspiranter spiller.

10:05 Volla skole går Parkalleen – Brandvoldgata – Voldgata.

10:00 Vigernes skole går følgende rute: 
Eriksgt. - Roald Amundsensgt- Sørumsgt. Nittedalsgt. – Solheimsgt. - Voldgt. 

10:00 Kjeller skole går følgende rute: 
Vestbygata, Henrik Wergelandsgate, Brandvollgata og møter Volla skole i krysset Parkalleen/Brandvoldgata, Voldgata, Storgata. 

09:50 Elevene ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter møter i krysset Voldgt/Storgt overfor Storgata 1. 

10:15 Grunnskolen Oslo Kristne Senter går inn etter Vigernes ved Voldgata. 

10:20 Fellestoget med Volla skole i spissen går følgende rute: 
Storgt. - Gjerdrumsgt. - Kjerulfsgt. – Hagebyvn. - Alex. Kiellandsgt. -  fram til Stortorvet. 

Skolene går i denne rekkefølgen:

 1. Volla
 2. Vigernes
 3. Grunnskolen OKS
 4. Kjeller
 5. Kjellervolla

Det er ikke anledning for søsken og foreldre å gå inn i toget. 

11:00 Fellestoget ankommer Stortorget.

 • Tale for dagen ved ordfører Ole Jacob Flæten og Ole-Martin Haugslid Øyen, rektor på Volla skole, og Sverre Stenbæk, elev ved Volla skole.
 • Sang ved Elise Fosjord Johannessen, elev ved Volla skole.
 • Allsang: «Ja, vi elsker», «Norge i rødt, hvitt og blått». v/Lillestrøm byorkester og Lillestrøm skolekorps

Konferansier: Ole-Martin Haugslid Øyen, rektor på Volla skole
Publikum oppfordres til å bli på Stortorget til arrangementet er ferdig. 

11:20 Fellesarrangementet avsluttes. 

Etter fellesarrangementet på Stortorget går elevene på Volla skole samlet tilbake til skolen.

Vigernes skole

09:30 Elevene ved Vigernes skole samles på skolen.

 • Oppstilling klassevis.
 • 17.mai-tale ved elevrådsleder.

10:00 Toget går fra skolen 
11:00 Toget stopper ved Stortorget, taler og sang 
12:00 Arrangement på Vigernes skole.

 • Leker for barna
 • Salg av lodd, pølser kaffe, kaker, is og brus.

14:00 Arrangementet avsluttes.

Volla skole

09:45 Elevene ved Volla skole samles på skolen.
10:05 Volla skole går Parkalleen – Brandvoldgata – Voldgata.
10:20 Fellestoget går fra enden av Storgata
11:00 Toget stopper ved Stortorvet, taler og sang.
11:20 Volla går samlet tilbake til skolen.
11:30 Arrangement på Volla skole.

 • Lek, lodd og konkurranser!
 • Salg av kaffe, kaker, is, brus, lodd og heliumballonger.

14:00 Arrangementet avsluttes

Kjellervolla skole

09:15 Frokost i samlingssalen for elevene på 10. trinn.09:55 Avmarsj fra skolen. Møter Kjeller ved Volla barnehage og Volla skole i krysset Parkalleen / Brandvoldgata. Kjellervolla går sist, etter Kjeller i toget.

Kjeller skole

09:40 Elevene ved Kjeller skole samles ved Volla barnehage.

10:00  Kjeller skole går følgende rute: 

Vestbygata - Henrik Wergelandsgate - Brandvollgata og møter Volla skole i krysset Parkalleen/Brandvoldgata, Voldgata-Storgata. Kjellervolla skole går bak Kjeller skole.

11:00  Fellestoget ankommer Stortorget.

 • Taler og allsang. Se fellesprogram.
 • Fellesarrangementet avsluttes.

12:00 Arrangement på Kjeller skole.

 • taler
 • leker
 • kiosk
 • underholdning
 • loddsalg

14:30 Arrangementet avsluttes.

Grunnskolen Oslo Kristne Senter

09:50 Elevene ved GOKS møter i krysset Voldgt/Storgt overfor Storgata 1.
10:15 Grunnskolen Oslo kristne senter går inn etter Vigernes ved Voldgata. 
10:20 Fellestoget  går følgende rute: 
Storgata- Gjerdrumsgt. - Kjerulfsgt. – Hagebyvn. - Alex. Kiellandsgt. - Solheimsgt. fram til Stortorget. 
11:00 Fellestoget ankommer Stortorget.

 • Taler og allsang. Se fellesprogram.

11:20 Fellesarrangementet avsluttes. 

11:30 Etter fellesarrangementet møter elever og foreldre på Grunnskolen Oslo kristne senter. 
Sulten etter toget? Salg av pølser og brus på skolen før samlingen i storsalen på OKS. 

12:30-13:00 17.mai-festprogram i storsalen
13:00-15:00 17.mai-festen fortsetter – inne og ute, kafeteria. 

 • Salg av brus, pølser, is, kaffe og kaker
 • Leker og moro for barn i alle aldre. 
 • Loddsalg med masse gevinster!

15:00 - Loddtrekning i Storsalen 

Fellesprogram for Lillestrøm

11:30 Friluftsgudstjeneste på Solplassen utenfor Lillestrøm kirke. Lillestrøm byorkester spiller. Tradisjonell vaffelservering og bevertning.
14:00 Russetoget går fra Skedsmo Videregående skole – Vestbygata –Alexander Kiellandsgate – Parkalleen – Storgata – Torvgata til Torvet. 16:00 17. mai konsert med Lillestrøm musikk-korps i Teatersalen på Lillestrøm kultursenter. Gratis inngang.

Velferdssentralene

Helse/velferdssentralene holder åpent for pensjonister etter barnetoget. 
Møt opp på: 

 • Skedsmokorset: Huseby gård
 • Strømmen: Strømsveien 66 b
 • Lillestrøm: Kjerulfsgate 38

Det blir servering av kaffe og noe å bite i.

Artikkeltags