Programmet for 17. mai i Lørenskog

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Politikerne har vedtatt at de skal satse på felles 17. mai-feiring i Lørenskog kommune. Det gjorde de i 2017 for å bygge opp under felles Lørenskog-identitet for barn, voksne og unge i kommunen. Målet er at alle skolene går i felles 17. mai-tog innen 2021.

Hovedtoget går fra Skårer Gård til Rådhusparken, hvor det er et kort arrangement - før elever og foresatte fortsetter feiringen på skolene.
Det holdes lokale 17. mai-arrangement på skolene i etterkant av fellesarrangementet.

De barnehagene som ønsker å delta i det sentrale 17. mai-toget, kan møte opp på Skårer gård kl. 11.30. Alle barnehagene vil gå bak siste skole i toget.
 

PROGRAM:

06.50 Flaggborg, sangkorene, korpsene og speiderne samles ved Dovre bolig- og servicesenter

07.05 Lørenskog Skolekorps aspirant, rekrutt og junior spiller en liten konsert

07.15 Lørenskog Skolekorps hovedkorpset spiller nasjonalsangen

07.20 Avmarsj til Flaggfjellet etter følgende rute: Nordahl Griegs vei– Marcus Thranes vei-Fjellhamarveien til Flaggfjellet

07.30 Lørenskog Veterankorps spiller på Flaggfjellet

07.50 Toget ankommer Flaggfjellet

08.00 Flaggfjellet

• Frikirkens Speiderkorps heiser flagget

• Trompetsignaler v/Lørenskog Musikkorps

• Nasjonalsangen - alle korps og kor, dirigent Per Gjermund Storrø

• 17. mai-komiteen v/leder Øivind Hansen ønsker velkommen

• Korpsene spiller Gammel jegermarsj, dirigent Per Gjermund Storrø

• Hovedtale v/Espen Hægeland

• Dikt v/elever fra Fjellhamar skole

• Landkjenning v/Lørenskog Musikkorps, Lørenskog Veterankorps, Lørenskog Damekor og Lørenskog Mannskor, solist Morten Remberg, dirigent Per Gjermund Storrø

• Gud signe Noregs land (Fedrelandssangen) v/korene, dirigent Morten Remberg

• Gud signe vårt dyre fedreland (Fedrelandssalmen), fellesnummer, dirigent Per Gjermund Storrø

08.30 Arrangementet på Flaggfjellet avsluttes

10.00 Det arrangeres lokale barnetog på Fjellhamar, Luhr og Kurland

10.15 Lørenskog skolekorps aspirantkorps, juniorkorps og rekruttkorps spiller flere steder på området til Ahus

10.15 Festgudstjeneste i Skårer kirke ved Tormod Westermoen. Lørenskog Mannskor og Skårer kirkes barnekor synger.

FJELLHAMAR SKOLE

09.45 Samling og oppstilling på parkeringsplassen ved Fjellsrud ungdomsskole sammen med Luhr skole

10.15 Avmarsj. Fjellhamar skole marsjerer sammen med Østerdølene, Marcus Thranes vei, Nordahl Griegs vei, Hanaborgveien og Fjellhamarveien til Fjellhamar skole

13.30 Arrangementet avsluttes

LUHR SKOLE

09.45 Samling og oppstilling på parkeringsplassen ved Fjellsrud ungdomsskole sammen med Fjellhamar skole

10.15 Avmarsj. Luhr skole marsjerer sammen med Lørenskog Skolekorps hovedkorpset, Marcus Thranes vei, Nordahl Griegs vei og Hanaborgveien til Luhr skole

13.30 Arrangementet avsluttes

KURLAND SKOLE

09.50 Samling og oppstilling på Kurland skole

10.15 Avmarsj sammen med Lørenskog Musikkorps etter følgende rute: Plogfaret, Sandbekkveien, Hogstveien, Kurlandsveien, Holenveien

15.00 Arrangementet avsluttes

BARNETOGET

11.30 Samling for Barnetoget i Lørenskog – Skårer gård (parkeringsplassen mellom Skårer kirke og Skårer gård)

11.45 Avmarsj Barnetoget – Løkenåsveien, Skårersletta, Solheimveien, Kjennveien og Hasselveien til Rådhusparken

12.00 Underholdning i Rådhusparken

  • Lørenskog Veterankorps
  • Den Tamilske sportsklubben

12.30 Arrangement Rådhusparken

Det deles ut gratis is til alle skolebarna som deltar i barnetoget.

• 17. mai-komiteen v/leder Øivind Hansen ønsker velkommen

• Norge i rødt, hvitt og blått. Dirigent: Per Gjermund Storrø

• Nasjonalsangen. dirigent: Per Gjermund Storrø

Disse korpsene følger toget: Lørenskog skolekorps hoved- korpset, juniorkorpset, rekruttkorpset og aspirantkorpset, Lørenskog musikkorps, Østerdølenes musikkorps og Steinerskolens foreldrekorps.

Etter avslutning av arrangementet reiser skolene tilbake til sine skoler for lokale arrangementer. Det oppfordres til at man går tilbake til skolene med tanke på miljøet, men det vil også være busser tilgjengelig for de som trenger det.

ÅSEN SKOLE

13.00 Skolearrangement

13.45 Konsert ved Lørenskog skolekorps - hovedkorpset

15.00 Arrangementet avsluttes

SOLHEIM SKOLE

13.00 Skolearrangement (kafé åpner kl. 12.00)

13.00 Lørenskog musikkorps følger skolen fra Rådhusparken til Solheim skole hvor de spiller Nasjonalsangen og marsjer ved ankomst.

15.00 Arrangementet avsluttes

BENTERUD SKOLE

13.00 Skolearrangement

13.45 Konsert ved Lørenskog skolekorps - juniorkorpset

15.00 Arrangementet avsluttes

RUDOLF STEINERSKOLEN

13.15 Skolearrangement

15.30 Arrangementet avsluttes

LØRENSKOG FRISKOLE

09.00 Frokost på skolen for alle elever og foreldre

FINSTAD SKOLE

13.15 Skolearrangement

13.45 Konsert ved Lørenskog skolekorps - aspirantkorpset

15.30 Arrangementet avsluttes

RASTA SKOLE

12.30 Salgsboder åpner

13.45 Konsert ved Lørenskog skolekorps - rekruttkorpset

15.30 Arrangementet avsluttes

GRATIS arrangement 17. MAI –

Gratis 17.-mai arrangement ved Lørenskog hus

Etter de tradisjonelle feiringene av nasjonaldagen rundt om på skoler og andre steder er det underholdning og gratis is til barna på Festplassen. Arrangementet varer fra Kl.15.00 – 17.00

Program:

15.05 - Ordfører Ragnhild Bergheim sier noen ord i anledning dagen.

15.15 – Sangtrio (Tora Stranger, Hanna Isum og Sivert Helgheim)

15.45 - Helene Edler’s Happy Jazzband (Helene Edler Lorentzen - Vokal, Knut Elstad - trompet, Tron Laumann – klarinett og saksofon, Frode Nilsen – bass, Tron Syversen – piano og Finn Torgersen - trommer)

Trafikkregulering i samarbeid med politiet

I forbindelse med togene rundt i Lørenskog må det påregnes parkeringsforbud og andre midlertidige reguleringer av trafikken i hele Lørenskog, spesielt i området ved Flaggfjellet og der barnetogene går på Fjellhamar, Kurland og området rundt Solheim/Skårer.

Alle trafikanter bes respektere de sperringer, skiltanvisninger og instrukser fra Politi og 17. mai komite.

Artikkeltags