Romerikes folketall økte med 1.537 personer i 3. kvartal, etter vekst i 11 av våre 14 kommuner.

Fet, Nittedal og Hurdal har nedgang med henholdsvis 48, 47 og 21.

Ullensaker har igjen størst vekst, denne gang med 399 flere innbyggere.

Lørenskog økte sitt folketall med 336, Eidsvoll med 190.

Alle kommuner bortsett fra Hurdal har fødselsoverskudd, minus tre i vår minste kommune.

Lørenskog og Skedsmo hadde størst fødselsoverskudd, 101 og 75.

Netto innflytting var størst i Ullensaker med 360 og Lørenskog med 235.

Romerike hadde 308.552 innbyggere per 1. oktober.

Romerikes folketall per 1. oktober 2019:

 • Skedsmo 56.242 (+ 69)
 • Lørenskog 41.226 (+ 336)
 • Ullensaker 39.349 (+ 399)
 • Eidsvoll 25.262 (+ 190)
 • Nittedal 24.198 (- 47)
 • Nes 22.244 (+ 76)
 • Rælingen 18.451 (+ 181)
 • Sørum 18.430 (+89)
 • Aurskog-Høland 16.646 (+ 25)
 • Nannestad 14.025 (+ 88)
 • Fet 11.792 (- 48)
 • Enebakk 11.074 (+ 18)
 • Gjerdrum 6.886 (+ 66)
 • Hurdal 2.827 (- 21)

Kilde: Statistisk sentralbyrå