Gå til sidens hovedinnhold

12 nye intensivsykepleiere til Ahus

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) varslet før jul at det skulle utdannes 100 nye intensivsykepleiere. Nå er plassene fordelt.

– Dette utgjør 12 ekstra stillinger for Ahus og kommer i tillegg til vår egen satsing. Det er vi tilfredse med, skriver fagdirektør Pål Wiik ved Ahus i en e-post til Romerikes Blad.

Ekstra satsing

– Ahus har styrket satsingen på å utdanne flere egne intensivsykepleiere. Tilgang på intensivsykepleiere er viktig for å styrke intensivkapasiteten. For å styrke intensivbehandlingen framover har vi de siste årene økt satsingen på å utdanne flere egne intensivsykepleier. For 2021 har Ahus avsatt 24,5 millioner kroner til utdanning av spesialsykepleiere.

Fra før har sykehuset økt antall intensivsykepleiere under utdanning med 18 stillinger, som skal starte utdanningen i august 2021. Ahus har allerede 14 intensivsykepleiere under utdanningen som blir ferdig høsten 2021, og ytterligere tre på deltid, samt to på Kongsvinger sykehus, som blir ferdig i 2022.

– I tillegg til denne satsingen på Ahus bevilger nå nasjonale helsemyndigheter ressurser til ekstra satsing for å styrke intensivutdanningen i landet, opplyser Wiik

Antall innlagte pasienter på Ahus fortsetter å øke

Etterspurt

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kunngjorde ovenfor fagbladet Sykpleien før jul at det skulle utdannes 100 nye intensivsykepleiere ved norske sykehus.

– Koronapandemien har tydeliggjort at vi må intensivere arbeidet med å styrke tilgangen på intensivsykepleiere, sa Høie den gang.

Foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på Ahus, Berit Langset, understreker at behovet for flere intensivsykepleiere har vært der lenge, også før pandemien.

– Vi har over år etterspurt og fremmet behov for flere utdanningsstillinger. At det på grunn av pandemien nå også har fått et påtrykk fra offentligheten, bidrar til synligheten av behovet. Men mangelen og behovet har vært der lenge før pandemien, forklarer hun.

– Problemstillingen er todelt, for ja, det er utdannet for få over år. Samtidig må vi også rette oppmerksomheten til dem som er utdannet. De må ha gode arbeidsvilkår for å bli værende i yrket. Vi har ingen å miste.

Vil ha flere

Til tross for at Ahus har satset mer på utdanning av spesialsykepleiere de siste årene, er det fortsatt ikke tilstrekkelig for å dekke hele behovet til sykehuset ifølge Langset.

– Utdanningsstrategien setter jo fokus på dette, og det har jo økt i kroner og noe på antall, men ikke i nærheten av hva som faktisk meldes inn som et behov fra klinikken. I 2014 var det meldt et behov for 36 utdanningsstillinger fra miljøene ved Ahus, langt fra hva som ble avsatt.

Slipper å leie

Behovet for intensivsykepleiere har blitt mye omtalt, og kapasiteten ved norske sykehus har blitt kritisert fra flere hold i løpet av pandemien.

Blant annet har Ahus vært nødt til å hyre inn sykepleiere fra utlandet for å bistå sykehuset. under koronapandemien. Fagdirektøren påpeker at dette er noe man kan unngå ved å utdanne egne medarbeidere.

– Det er rift om noen grupper spesialsykepleiere, og vi ser at det gir best effekt å bidra til utdanning av egne medarbeidere. Ved å sende egne sykepleiere til spesialutdanninger legges det et godt grunnlag for langsiktig styrking av viktige fagområder. Det bidrar til god faglig utvikling, og vi slipper for eksempel å leie fra naboland, som vi har sett byr på ekstra utfordringer i pandemien, skriver Wiik.

– Vi nevner også at for første gang kan tilbys jordmorutdanning til to sykepleiere, et område hvor det også er rekrutteringsutfordringer.

Kommentarer til denne saken