Det viser tall P4 har hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ordningen med karantene ble innført av Solberg-regjeringen i 2020 for å begrense smittespredningen i landet. Reglene ble senere lempet på.

Alle på karantenehotell betalte en egenandel på 500 kroner per døgn.