Vinterens bestandsregistrering av ulv nærmer seg slutten: 31 av ulvene er dokumentert døde i perioden som følge av lisensjakt, skadefelling og påkjørsel med bil, opplyser Rovdata på sine nettsider .

– Så langt i vinter er det påvist 116–119 ulver i Norge og grenserevir, hvorav 44–45 med helnorsk tilhold og 57–59 med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. 15 ulver har foreløpig usikker grensestatus, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

– De aller fleste ulvene, med unntak av to, er dokumentert i Sørøst-Norge i fylkene Innlandet og Viken som har forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen), fortsetter han.

Det er Høgskolen i Innlandet som har laget rapporten på oppdrag fra Rovdata. Den gir et sammendrag over det som per 15. mars i år er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2021–2022 i perioden oktober-mars.

Så langt i vinter er det dokumentert fire valpekull i helnorske revir, hvorav Hornmoen, Mangen og Settet med fullstendig tilhold innenfor ulvesonen. I det fjerde helnorske reviret Slettås ble lederparet filt under jakt rett utenfor sonen.

(©NTB)