115.000 personer har fortsatt fasttelefon i Norge. Det er ofte den eldre garde som sverger til fasttelefonen.

Mens det i 2012 var 800.000 fasttelefoner i Norge, var tallet halvert i 2015 og nede i 240.000 i 2018.

Likevel vil fasttelefonen leve i all uoverskuelig fremtid, fastslår Telenor overfor P4.

– Fasttelefonen skal bestå. Det er ingen grunn til bekymring. Alle skal ha tilgang til en god og stabil telefonlinje, sier informasjonssjef Magnus Line i Telenor til radiokanalen.

Med det utdaterte kobbernettet på vei til å bli faset ut innen utgangen av 2022, skal fasttelefonen over på en annen teknologi. Det er imidlertid mange som fortsatt ønsker å kunne bruke fasttelefon.

– Gjennomsnittsalderen på kundene er rundt 75 år. Veldig mange av dem har hatt fasttelefon hele sitt voksne liv, og da har de et ønske om å fortsette med det. (NTB)