I fjor inngikk Norges Rytterforbund og Gjelsten Holding AS ved Bjørn Rune Gjelsten den største samarbeidsavtalen Norges Rytterforbund noen gang har inngått. Over en periode på 10 år skal totalt 10 millioner kroner deles ut i form av 10 årlige stipend på 100 000 kroner. Det var Bjørn Rune Gjelsten som sammen med president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum, delte ut stipendet lørdag kveld.

Vil belønne klubbenes innsats

Juryen som skulle velge ut de ti første stipendiatene hadde en stor oppgave etter årets søknadsrunde – hele 101 søknader hadde kommet inn ved utløpet av søknadsfristen. Etter grundige vurderinger hadde juryen bestående av Bjørn Rune Gjelsten fra Gjelsten Holding AS, NRYFs visepresident Ingvild Østli og generalsekretær Beate Heieren Hundhammer kommet frem til de aller første mottakerne av Gjelsten-stipendet – og blant dem var Skedsmo Rideklubb.

Utdelingen ble innledet med en tale av NRYFs president Tore Sannum.

– Bjørn Rune Gjelsten har sett hvilken innsats rideklubbene gjør og vil belønne denne innsatsen. Ryttersporten vokser i Norge – at Gjelsten Holding AS så helhjertet støtter opp om sporten vår, håper vi bidrar til at også andre ser hvordan ryttersporten er i ferd med å etablere seg om en av de virkelige store idrettene i Norge, slik den også er i mange andre land, innledet presidenten.

– Det er den enorme frivillige innsatsen som nå hedres, og vi håper stipendet vil inspirere og motivere til utvikling av ryttersporten, fortsatte Sannum.

Går til nytt tidtageranlegg

-Dette setter vi veldig stor pris på, vår klubb er en flott gjeng som er aktive innen både sprang, feltritt, dressur og kjøring – blant annet, sa Marit Jakhelln fra klubben.

– Dette stipendet gir et kjempeløft til klubben. Forhåpentligvis vil det bli brukt på et nytt tidtageranlegg, vi har behov for en oppgradering av det.

Skedsmo Rideklubb er stiftet i 1974 og har tilhold på Sørum Fritidsgård i Lillestrøm, en eiendom som eies av kommunen. Her arrangerer klubben treninger, konkurranser og rekruttarrangement. Klubben sogner til Oslo og Akershus Rytterkrets og har tett oppunder 350 medlemmer.