10 Påskenøtter om historie

DEL

Spørsmål:

1. Hvilket år ble Adolf Hitler utnevnt til Tysklands rikskansler?

2. Hva kalles influensaepidemien som rammet store deler av verden i perioden 1918-1920?

3. Sovjetunionen var også kjent som USSR. Hva står forkortelsen for?

4. Dampmaskinen var svært sentral under den industrielle revolusjon. I hvilket land ble den oppfunnet?

5. Hva er betegnelsen på de religiøse og kulturelle omveltningene som fant sted i Europa på 1500-tallet, og som førte til delingen av vestlig kristendom?

6. I 1831 startet Charles Darwin på en fem år lang jordomseiling. Målet for ekspedisjonen var å foreta landmålinger av Sør-Amerikas kyst. Hva het marinefartøyet han seilte med?

7. Hva kalles den forhistoriske perioden som etterfulgte steinalderen?

8. En av Norges alvorligste jernbaneulykker inntraff 22. februar 1975. Ved hvilken togstasjon?

9. Hva var formålet med fornorskningspolitikken, som ble ført i en hundreårsperiode fra ca. 1850?

10. Hva het den egyptiske faraoen som sørget for at den største av pyramidene i Giza ble bygget?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken