Spørsmål:

1. Hva heter hovedstaden i Tyskland?

2. Hva er det latinske ordet for måne?

3. Hvilket år sluttet andre verdenskrig?

4. Hva kalles en tørr frukt med skall?

5. Hvor mange prosent tilsvarer en firedel?

6. Hvilken dato feirer USA sin nasjonaldag?

7. Hva heter statsministeren i Norge, og hvilket parti representerer hun?

8. Hvor ofte er det skuddår?

9. Hvor mange bokstaver er det i det norske alfabetet?

10. Hva kalles valutaen man bruker i de fleste EU-land?