Romerikes tre minste kommuner, målt etter antall innbyggere, hadde færre innbyggere per 1. april enn ved årsskiftet.

Nedgangen var størst i Gjerdrum med minus 14, fulgt av Enebakk med minus 10 og Hurdal med minus seks.

Pluss 18,5 per dag

Romerike samlet sett fikk derimot 1.671 flere innbyggere i løpet av januar, februar og mars måned.

Det gir en økning på 18,5 i snitt per dag. Økningen var størst i Lillestrøm med 809.

Eidsvoll hadde nest størst økning med 203, fulgt av Ullensaker 140 og Lørenskog med 136.

Målt i prosent var økningen størst i Lørenskog med 0,88, foran Eidsvoll 0,74 og Nannestad med 0,64.

Fødselsoverskudd

Ni av 12 kommuner kunne notere fødselsoverskudd, det vil si at det var færre fødte enn døde i 1. kvartal.

Lillestrøms overskudd var på 45, etter 205 fødte og 160 døde.

I Lørenskog var overskuddet på 40 (114-74), i Ullensaker 24 (102-78).

Aurskog-Hølands hadde størst underskudd med 18, etter 31 fødte og 49 døde.

Enebakk fikk her minus 7 (16-23), mens det i Hurdal var det 11 fødte og like mange som gikk bort.

Stor innflytting

Nettoinnflyttingen var størst i Lillestrøm, med 764.

Eidsvoll er nummer to her med 193, mens det i Ullensaker var 116 flere som flyttet inn enn ut.

Disse tallene omfatter også utvandring og innvandring fra utlandet.

Norges folketall økte med 15.345 til 5.504.329 i 1. kvartal.

Fødselsoverskuddet sto bare for 758, etter 12.310 fødsler og 11.552 dødsfall.

Fakta

Romerikes folketall per 1. april 2023:

Lillestrøm 92.324 (+ 809)

Lørenskog 46.933 (+ 136)

Ullensaker 43.006 (+ 140)

Eidsvoll 27.541 (+ 203)

Nittedal 25.515 (+ 75)

Nes 24.390 (+ 107)

Rælingen 19.723 (+ 105)

Aurskog-Høland 17.971 (+ 26)

Nannestad 15.630 (+ 100)

Enebakk 11.382 (- 10)

Gjerdrum 7.271 (- 14)

Hurdal 2.938 (- 6)

Romerike 334.624 (+ 1.671)

Kilde: Statistisk sentralbyrå