1.214 personer er interessert i 64 leiligheter – salgsstart utsatt på ubestemt tid

De mange interesserte må smøre seg med tålmodighet.