1.000 innbyggere er spurt: Dette mener de om Kjellers framtid

En spørreundersøkelse om nye Kjeller viser at befolkningen er opptatt av innovasjonsmiljøet og ønsker vekst, men at de er splittet i synet på flymiljøet. Et bedre kollektivtilbud etterlyses blant de som jobber der.