Et godt alternativ

Sport er godt for både kropp og sjel.

Publisert 10.06.2012 kl 22:00 Oppdatert 10.06.2012 kl 22:00

Tips en venn på e-post:Golfbanen ved Hvam videregående skole har i flere år vært møteplass for folk som sliter psykisk. I prosjektet «Golf som terapi» går fagmiljø og sporten hånd i hånd. I løpet av få år har 400 klienter i det psykiatriske behandlingsapparatet benyttet tilbudet. En av to har funnet golfen så attraktiv at de er blitt eller planlegger å bli klubbmedlemmer. For dem er golfbanen blitt en arena for å dyrke fram sin egen mestringsfølelse. Psykiske problemer er et økende fenomen. Ikke minst blant unge mennesker. Det er et av de store dilemmaene i vårt moderne samfunn. Internasjonale undersøkelser i den vestlige verden viser at tidens fokus på jeget og individet slett ikke er helsebringende, men etterlater mange mennesker i frustrasjon. Det sier seg selv at arbeidet for å bøte på dette må skje på mange arenaer. Derfor er det svært interessant at golfbanen fungerer godt for halvparten av dem som prøver seg. Nettopp i disse dager får vi demonstrert i Oslo tinghus at psykiatri er en særdeles lite eksakt vitenskap. Fagfolk står mot fagfolk. Ikke desto mindre har psykiatrien tradisjonelt hatt et stort fokus på medisinering, og representerer et stadig voksende marked som genererer tusener av milliarder kroner. Samtidig framstår den menneskelig psyke fortsatt som et mysterium. Mens psyken i stor grad har vært skilt fra kroppen, er nyere forskning konsentrert om sammenhengen mellom kropp og psyke. Eksempelvis ga et kostholdsprosjekt blant voldsdømte betydelig mindre aggresjon hos de innsatte, en aggresjon som ellers ville blitt behandlet med medisin. Det er jo meget interessant.

Dermed er det all grunn til å dele psykiater Leif Roar Falkums forventninger til golfbanen som et av flere verktøy i verktøykassa for å lindre psykiske vansker. Det siste tiåret er det satset mye på det psykiatriske behandlingsapparatet. Øvre Romerike har fått sitt eget distriktspsykiatriske senter under Ahus. Det arbeides mye for å rive ned tabuet ved å være psykisk syk. Samarbeidet med idretten spennende, særlig fordi det spiller på den enkeltes mulighet til å realisere sitt eget potensial på arenaer der «folk flest» møtes.

På forsiden nå


Trafikkulykke på Rolf Olsens vei

Tre biler skal ha vært involvert.

Mulig scenario for å gi LSK økonomisk bærekraft:

Årsmøte må ta stilling til salg av Åråsen

At LSK vil at Skedsmo kommune skal kjøpe LSK-hallen er kjent. Salg av ytterligere eiendom kan være neste skritt.

...

– Thomas Morgans minne skal hedres

Thomas A. Morgan som ble bekreftet omkomet onsdag blir hedret under oppgjøre mellom Valdres FK og Gjøvik Lyn.

...

Rektor stengte splitter ny skole

Rektor Birgit Thronæs tok affære og stengte hele skolen, da en tung takplate raste ned i gulvet – like ved en elev.