Nødvendig ny vannforskrift

Prisen skal oppfattes som riktig og rettferdig.

Publisert 04.05.2012 kl 06:30 Oppdatert 04.05.2012 kl 06:30

Tips en venn på e-post:Hvert år blir prisene for vann, avløp og renovasjon i 14 romerikskommuner presentert i Romerikes Blad. Hvert år har forskjellen i pris mellom kommunene økt. Forskjellen i pris på kommunale tjenester var rekordhøy i fjor, og holdt seg like høy i år.

Enkelte kommuner har redusert prisene svært mye over flere år. Andre kommuner har økt prisene mye.

Felles for politikere i alle kommunene, enten de har lave priser eller høye priser, er at de hevder at de prisene de har fastsatt i kommunestyrene rundt om på Romerike, er til selvkost. Altså at de tar betalt for kostnadene de har med tjenesten, ikke mer.

Men mange gjør feil i de såkalte selvkostregnskapene, viser forskningen på dette. Taperne er innbyggerne i mange kommuner, som betaler for høy pris, spesielt på de såkalte VAR-tjenestene vann, avløp og renovasjon. Feil og mangler på selvkostberegningene har resultert i at kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) varsler at det kommer nye og mer presise forskrifter om hvordan man regner selvkost. Det skal føre til mer lik beregning av pris, ikke til like priser, selv om det kan bli resultatet for mange nabokommuner. Det er viktig at kommunene gjør selvkostberegningen riktig. Prisen skal oppfattes som riktig og rettferdig, selv om den kan være høy. Ingen kommuner har anledning til å ta høyere pris enn de har i utgifter med å tilby tjenesten. Mange gjør det selv om de hevder det motsatte, ifølge forskerne.

Pressen har en viktig oppgave å følge med. Den skal blant annet gi viktig informasjon til sine lesere, men har også som oppgave å følge med at kommunene ikke overpriser sine tjenester. Økt oppmerksomhet om prisene, fører til økt bevissthet hos politikerne, både sentralt og lokalt. Ingen liker å bli «hengt ut» i media for å ha de høyeste prisene år etter år. Å få negativ omtale i media som dyr og/eller dårlig kommune, skjerper de politiske sansene.

Politikerne har en administrasjon som regner selvkost for dem. Men de har også et selvstendig ansvar for at ting blir gjort riktig.

På forsiden nå


– Jeg er lesbisk. Bli vant til det

Ida Nordal (21) holdt sin legning skjult i flere år. Da hun kom ut av skapet, gikk det bra å stå fram som lesbisk. Hun ble verken mobbet eller diskriminert.

Hør, slik snakker hun om 30 år

Hør Skedsmos kvinnelige ordfører i 2045 snakke. Om hva som skjedde i 2014-15, og hva som skjedde siden.

...

«Dette er skiltet bilistene blåser mest i»

Bilførere bryr seg fint lite om fareskiltene som varsler elg. Nå skal Statens vegvesen prøve ut en ny type skilting.

...

– Dere er verd deres vekt i gull og diamanter

Trude Rødseth og familien hyller hjelperne, og takker for en fantastisk innsats under leteaksjonen etter hunden Luna.