Dristig å selge arvesølvet

Årsåsen stadion – eller deler av den – kan bare selges én gang.

På to hjul i framtida

Sykkelbyen Lillestrøm må sette seg nye, djerve mål.


Folkets dugnad

Det er selvsagt helt legitimt å være mot tv-aksjonen.

Tungt ansvar på brukerne

Det kan være risikabelt å sette seg inn i en svart drosje.

Nye innlegg fra Meninger

Siste kommentarer fra Meninger


Et digitalt ankerfeste

Den digitale stien er et moderne eventyr om røtter og identitet.

Ahusbane før Fornebu

Alle samferdselsmilliardene kan ikke gå til vestsiden av Oslo.

Miljøbygg for framtida

Kommunale miljøkrav er ikke det mest prisdrivende.

Bare smuler til Romerike

Det første blåblå budsjettet var skuffende for vår region.


Vekstmotor på Romerike

Regionen må kapre flere kunnskapsarbeidsplasser.

POLITIKK FRA SISTE.NO

...

Utsetter omstridt forslag

Priskontrollen for landbrukseiendommer blir ikke rørt før tidligst til våren.

...

– Folk flest får ikke skattekutt

759 rikinger får i gjennomsnitt 815.000 kroner i skattelette hvis formuesskatten reduseres.

...

«Revolusjonen» har uteblitt

Ett år med borgerlig styre har verken styrket eller svekket det offentlige velferdstilbudet.

Høye odds for casino

Hensynet til titusenvis av spillavhengige må veie tyngst.

Helseskadelig kronisk støy

Innbyggerne må skjermes bedre mot store støykilder.

Skuffende nei til OL

Det er naivt å tro at IOC vil endre seg med et norsk OL-nei.

Tilbudet må gjøres kjent

Det er liten tvil om at Ahus trenger avlastning.

Småpartier på vippen

I kommunene er partiene mer uforutsigbare enn sentralt.

Et tungt pensjonsløft

LEDER: Økt lønn kan nok friste, men blir ikke et konkurransefortrinn i det offentlige.


RB MENER: Husmannsveldet er heldigvis opphevet

LEDER: Husmannsveldet er heldigvis opphevet her til lands