...

«Bruk det du har i nærmiljøet!»

Reiser du til byen for å handle? Har du tenkt på hva du egentlig kan gjøre der du bor, spør Ina Torp i sin blogg,


...

«De med lav inntekt er mest mot skattelistene»

Motstanderne av skattelistene er flere, og mindre rike, enn man kanskje tror. Argumentene for innskrenking av publiseringen er flere enn RB gir uttrykk for.

...

«Dette er skiltet bilistene blåser mest i»

Bilførere bryr seg fint lite om fareskiltene som varsler elg. Nå skal Statens vegvesen prøve ut en ny type skilting.

«Grunn til å rope hurra for avisen»

Romerikes Blad oppfyller sin første og største plikt overfor leseren – å opplyse om fakta og være kritisk til sterke økonomiske interesser.

POLITIKK FRA SISTE.NO

...

– Folk flest får ikke skattekutt

759 rikinger får i gjennomsnitt 815.000 kroner i skattelette hvis formuesskatten reduseres.

...

«Revolusjonen» har uteblitt

Ett år med borgerlig styre har verken styrket eller svekket det offentlige velferdstilbudet.

...

Utsetter omstridt forslag

Priskontrollen for landbrukseiendommer blir ikke rørt før tidligst til våren.