Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst åpner nå for å ikke kutte akuttkirurgien ved Aker sykehus likevel. Foto: Stein Marienborg, Dagsavisen/ANB

Helse-reform berører 2,6 millioner

Landets største helseregion – Helse Sør-Øst – skal igjennom en gigantoperasjon. Avdelinger blir flyttet, bygninger kassert og sykehus slått sammen.
Publisert 10.11.2008 kl. 07:40 Oppdatert 10.11.2008 kl. 07:40

Tips en venn på e-post:


Hovedstadsreformen

  • *Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen til Helse Sør-Øst (HSØ) i fjor sommer. I kjølvannet av dette ble Hovedstadsprosessen satt i gang. Fagområder skal plasseres mer hensiktsmessig, slik at pasientene får et bedre tilbud, ifølge HSØ.
  • Ullevål og Rikshospitalet lå tidligere i hver sin helseregion, Helse Sør og Helse Øst, og bygde opp parallell kompetanse. Hovedstadsprosessen skal få slutt på at disse to utfører samme tjenester, og HSØ foreslår å slå sammen de to sykehusene.
  • Det skal etableres sju sykehusområder. Alle sykehus innenfor et sykehusområde skal slås sammen til et helseforetak.
  • Sykehusstrukturen skal ha tre nivåer: Det første er en storbylegevakt med allmennleger og sykepleiere. Det andre er lokalsykehusene, med begrenset eller ingen akuttkirurgisk beredskap, men full akuttmedisinsk beredskap. Det tredje er det spesialiserte regionsykehuset, Rikshospitalet/Ullevål, som skal gi akutt kirurgisk og avansert medisinsk behandling.
  • Det er uklart hvor mye Hovedstadsprosessen vil koste. Endringer i innkjøp av varer og tjenester skal føre til en innsparing på 400 millioner kroner. Mellom 800 millioner og én milliard kroner skal frigjøres ved å minske bygningsmassen. Men HSØ understreker at dette ikke er en reform for å spare penger.
  • 19. og 20. november samles styret i Helse Sør-Øst for å vedta planene. (ANB)

Sju sykehusområder

Del denne saken med andre!


Regionen skal organiseres i sju nye sykehusområder, og endringene skjer først og fremst i hovedstadsregionen.

– Så nært som mulig

Lokalsykehusene skal behandle de vanligste lidelsene, forteller administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst (HSØ) til Dagsavisen.

Alle pasienter skal få 80 til 90 prosent av sine sykehustjenester i sitt eget sykehusområde.

– Vi skal legge alt det vanlige så nært som mulig og samle det som er mer spesialisert. Noen kan få lengre reisevei, men man kan like gjerne slippe å måtte inn til Oslo, sier Mikkelsen. De fleste kommer til å reise til samme bygg som i dag.

Bruker gamle bygg

I Oslo skal det bli slutt på at flere sykehus utfører samme oppgaver. Derfor skal ekspertise samles i ett lands-, regions- og områdesykehus, det sammenslåtte Ullevål/Rikshospitalet.

Helseforetaket har vurdert alle bygningene sine, noen holder mål, andre ikke.

– Vi må bruke den gode bygningsmassen maksimalt og fase ut det som ikke er egnet til pasientbehandling, sier Mikkelsen.

Ti år gamle Rikshospitalet er nyere enn Ullevål og kan dermed få størsteparten av regionsykehusfunksjonene. Men Ullevål har et helt nytt kreftsenter til 1,5 milliarder kroner og et mor- og barnesenter, og disse skal få bestå.

– Vi vil være veldig varsomme så vi ikke ødelegger velfungerende miljøer. Ideelt sett vil vi samlokalisere, men vi skal i hvert fall samorganisere, sier Mikkelsen. Hun understreker at Hovedstadsprosessen ikke er et byggeprosjekt.

Akuttkirurgi på Aker

Skjebnedatoene for Hovedstadsprosessen er 19. og 20. november, når styret i HSØ skal samles. Allerede nå er det klart at forslaget styret skal ta stilling til, ikke kommer til å skille seg mye fra det som ble sendt ut på høring.

Men planene om å fjerne akuttkirurgien fra Aker, som blir lokalsykehus, har møtt store protester. Mikkelsen åpner nå for å ikke kutte akuttkirurgien likevel.

– Hvis det er noe vi er usikre på, er ikke dette tidspunktet for å gjøre endelige beslutninger. Alle fagfolk trenger et visst volum for at tjenesten skal ha god kvalitet. Vi vil derfor av kvalitetshensyn ikke spre akuttkirurgien for mye. Dette kan samles under én ledelse, men med satellitter på andre lokalsykehus.

Ny legevakt

I Oslo vil Mikkelsen anbefale styret at det etableres en storbylegevakt. Den skal være mer omfattende enn dagens legevakt og bemannes med fastleger og spesialister.

– Mange pasienter kan få avsluttet behandlingen sin hos storbylegevakten, sier Mikkelsen.

Hun kommer også til å legge fram forslag om at det etableres en rusakutt i hovedstaden. (ANB)

Les mer om:  Lokale nyheter 

På forsiden nå