Folk på byen uke 42

Se bildene fra Fridays.

Se bildene!

Slik fester bygdeungdommen

DDE-konsert på Norges Bygdeungdomslags landsstevne på Hvam i Nes.

Se bildene!