'

Slik fester bygdeungdommen

DDE-konsert på Norges Bygdeungdomslags landsstevne på Hvam i Nes.

Se bildene!